Tin nhắn chứa thông tin kết quả dàn xếp sẽ được gửi tới SĐT đăng kí trước 18h00 hàng ngày sau khi xác nhận thanh toán thành công.

NẠP THẺ – NHẬN KẾT QUẢ

(Đề nghị nạp từng thẻ, hệ thống sẽ tự động cộng dồn)

Số điện thoại
Mã: Đề Đầu Đuôi --- Thẻ

LỊCHĐỀ ĐẦU ĐUÔIKẾT QUẢ
17/10/20196-9ĂN ĐẦU
16/10/20194-6ĂN ĐẦU
15/10/20198-0ĂN ĐUÔI
14/10/20196-1ĂN ĐUÔI
13/10/20194-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
12/10/20190-9ĂN ĐẦU-ĐUÔI
11/10/20192-8ĂN ĐUÔI
10/10/20191-9TRƯỢT
09/10/20198-2ĂN ĐẦU
08/10/20190-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
07/10/20190-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
06/10/20197-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
05/10/20195-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
04/10/20195-0ĂN ĐẦU
03/10/20192-0ĂN ĐẦU
02/10/20196-2TRƯỢT
01/10/20193-5ĂN ĐUÔI
30/09/20196-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
29/09/20192-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
28/09/20191-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
27/09/20193-8ĂN ĐUÔI
26/09/20195-0ĂN ĐẦU
25/09/20195-0ĂN ĐẦU
24/09/20194-2TRƯỢT
23/09/20193-9ĂN ĐUÔI
22/09/20197-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
21/09/20197-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
20/09/20196-6ĂN ĐUÔI
19/09/20193-0ĂN ĐUÔI
18/09/20194-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
17/09/20190-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
16/09/20199-8ĂN ĐẦU
15/09/20190-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
14/09/20194-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
13/09/20196-2ĂN ĐUÔI
12/09/20191-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
11/09/20194-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
10/09/20191-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
09/09/20198-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
08/09/20196-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
07/09/20191-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
06/09/20191-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
05/09/20195-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
04/09/20198-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
03/09/20195-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
02/09/20192-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
01/09/20199-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
31/08/20196-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
30/08/20196-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
29/08/20197-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
28/08/20196-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
27/08/20196-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
26/08/20199-3ĂN ĐUÔI
25/08/20190-7ĂN ĐẦU
24/08/20196-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
23/08/20192-7ĂN ĐUÔI
22/08/20199-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
21/08/20193-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
20/08/20196-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
19/08/20198-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
18/08/20193-0TRƯỢT
17/08/20199-4ĂN ĐẦU
16/08/20197-2ĂN ĐẦU
15/08/20197-5ĂN ĐẦU
14/08/20198-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
13/08/20198-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
12/08/20195-9ĂN ĐẦU-ĐUÔI
11/08/20197-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
10/08/20194-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
09/08/20190-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
08/08/20196-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
07/08/20192-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
06/08/20194-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
05/08/20199-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
04/08/20193-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
03/08/20193-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
02/08/20198-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
01/08/20195-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
31/07/20199-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
30/07/20195-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
29/07/20196-8ĂN ĐUÔI
28/07/20190-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
27/07/20199-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
26/07/20192-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
25/07/20198-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
24/07/20196-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
23/07/20197-9ĂN ĐẦU
22/07/20199-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
21/07/20194-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
20/07/20190-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
19/07/20190-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
18/07/20193-0TRƯỢT
17/07/20190-9ĂN ĐẦU-ĐUÔI
16/07/20195-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
15/07/20190-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
14/07/20190-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
13/07/20199-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
12/07/20198-9ĂN ĐẦU-ĐUÔI
11/07/20196-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
10/07/20196-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
09/07/20199-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
08/07/20198-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
07/07/20190-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
06/07/20199-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
05/07/20193-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
04/07/20192-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
03/07/20198-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
02/07/20197-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
01/07/20198-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
30/06/20192-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
29/06/20193-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
28/06/20197-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
27/06/20198-6ĂN ĐUÔI
26/06/20199-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
25/06/20196-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
24/06/20198-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
23/06/20199-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
22/06/20190-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
21/06/20198-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
20/06/20193-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
19/06/20193-5TRƯỢT
18/06/20199-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
17/06/20197-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
16/06/20197-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
15/06/20190-9ĂN ĐẦU-ĐUÔI
14/06/20190-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
13/06/20195-9ĂN ĐẦU-ĐUÔI
12/06/20199-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
11/06/20191-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
10/06/20199-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
09/06/20193-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
08/06/20197-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
07/06/20197-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
06/06/20194-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
05/06/20196-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
04/06/20198-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
03/06/20197-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
02/06/20195-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
01/06/20191-9TRƯỢT
31/05/20190-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
30/05/20192-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
29/05/20194-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
28/05/20195-2ĂN ĐẦU
27/05/20194-7ĂN ĐẦU-ĐUÔI
26/05/20196-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
25/05/20193-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
24/05/20196-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
23/05/20198-3ĂN ĐẦU-ĐUÔI
22/05/20198-5ĂN ĐUÔI
21/05/20193-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
20/05/20196-4ĂN ĐẦU-ĐUÔI
19/05/20191-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
18/05/20194-9ĂN ĐẦU-ĐUÔI
17/05/20193-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
16/05/20193-6ĂN ĐẦU-ĐUÔI
15/05/20191-9ĂN ĐẦU-ĐUÔI
14/05/20198-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
13/05/20196-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
12/05/20195-3TRƯỢT
11/05/20190-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
10/05/20193-5ĂN ĐẦU-ĐUÔI
09/05/20195-2ĂN ĐẦU-ĐUÔI
08/05/20192-8ĂN ĐẦU-ĐUÔI
07/05/20193-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
06/05/20195-2ĂN ĐUÔI
05/05/20190-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
04/05/20197-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI
03/05/20195-0ĂN ĐẦU-ĐUÔI
02/05/20196-1ĂN ĐẦU-ĐUÔI